Joan Peris

Castelló 1965. És autor d’una extensa sèrie d’imatges, elaborades a partir de fotografies modificades i colorejades, de terrats de la ciutat de Barcelona, presents a la web i xarxes socials.